[1]
G. B. Advendina dan C. D. Kurnianingtyas, “Perancangan visual display katalog produk dengan pendekatan ergonomi”, Jurnal Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa, vol. 1, no. 1, hlm. 12–21, Jun 2023.