KADIR, H. A. Romantisme Anak Muda dalam Lagu-Lagu Ambon. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, [S. l.], v. 5, n. 2, 2013. DOI: 10.24002/jik.v5i2.211. Disponível em: https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/211. Acesso em: 14 jul. 2024.